Can Joanet

Can Joanet és un espai destinat a atendre persones amb dificultats ja siguin emocionals, conductuals o cognitives.

Serveis:

Psicopatologia de la infantesa i l’adolescència

 • Trastorns de la vinculació i de la interacció
 • Trastorn Autista
 • Esquizofrènia infantil
 • Deficiència mental
 • Trastorns del comportament
 • Trastorns afectius
 • Trastorns de la ansietat
 • Trastorns de l’aprenentatge

Psicologia de l’educació

 • Trastorns de l’aprenentatge
 • Motivació
 • Tècniques d’estudi

Psicologia en l’edat adulta

 • Problemes de parella
 • Trastorns d’ansietat
 • Depressió
 • Relacions difícils i/o deficitàries
 • Prevenció de l’envelliment mental

Psicologia de la vellesa

 • Avaluació cognitiva i emocional de l’ancià
 • Estimulació cognitiva
 • Tractament i teràpia no farmacològica en demències
 • Tractament del dol i pèrdues
 • Suport al cuidador
 • Relacions familiars conflictives

Peritatge

 • Peritatge psicològic
 • Peritatge en Logopèdia

Llenguatge:

 • Les alteracions del processament del llenguatge com el retard a l’adquisició, disfàsies, trastorns de l’adquisició de la lectura i escriptura (dislèxia, disgrafia, disortografia) així com els trastorns adquirits (afàsia, alèxia i agrafia), trastorns de l’atenció , memòria i funcions executives.
 • Alteracions a la comunicació: Trastorns del desenvolupament (Autisme. Asperger) així com alteracions secundaries a dèficits auditius i visuals.
 • Alteracions de la sortida de la informació: Anàrtria/disàrtria, disglòssia, dislàlia, retard de la parla, disfonia, disfèmia. Així com els trastorns associats a altres patologies: disfunció orofacial i disfàgia.

Pensem que les persones no són subjectes passius en tant que «reben teràpia», i creiem que cal ser actius a la recerca de les millors formes d’interactuar amb l’entorn.

Per tant acompanyem en un procés que és individual i únic per cada persona.

 

DEMANAR HORA