Docència

Estic especialitzada en el camp de la Psicologia de Salut que és un àrea més específica de la psicologia i que subratlla el paper primari de la psicologia com a ciència i com a professió en el camp de la medicina comportamental definida com «el conjunt de contribucions científiques, educatives i professionals que les diferents disciplines psicològiques fan a la promoció i manteniment de la salut, a la prevenció i tractament de l’especialitat, a la identificació dels correlats etiològics i diagnòstics de la salut, la malaltia i les disfuncions relacionades, a la millora del sistema sanitari i a la formació d’una política sanitària».

Els objectius de la Psicologia de la salut són:

  • Augment de la salut i benestar de les persones.
  • Prevenció o modificació de les malalties.
  • Millor funcionament de casos amb trastorns.

La metodologia per realitzar-ho inclou:

  • El control de l’estrès.
  • L’aprenentatge o eliminació de comportaments que afavoreixin o que perjudiquin la salut.
  • Modificació de respostes concretes de conductes ambientals per a cada trastorn.

Prevenció primària.

El seu objectiu és modificar anticipadament les condicions socials i ambientals així com les conductes de les persones que poden afectar negativament la seva salut tant a curt, com a mitjà o llarg termini, i promoure conductes afavoridores de la mateixa. D’aquesta manera es pretén evitar l’aparició de problemes. La intervenció en aquest primer moment se sol dur a terme a nivell comunitari, encara que també es dirigeix de vegades a col·lectius especials o grups específics d’alt risc.

Prevenció secundària

El seu objectiu és localitzar i tractar el més aviat possible els trastorns la aparició dels quals no s’ha pogut evitar per mitjà de la prevenció primària. Es tracta doncs d’identificar els trastorns en els moments inicials de la seva aparició o fins i tot abans d’aquesta, quan hi ha una previsió que va a produir-se amb imminència. Aquesta detecció precoç sol facilitar una intervenció més primerenca i amb freqüència amb millors expectatives d’èxit.

Tractament

El seu objectiu és la intervenció sobre trastorns ja apareguts i més o menys consolidats

Prevenció terciària.

El seu objectiu és actuar sobre els trastorns que ja han estat objecte de tractament, per prevenir recaigudes i evitar possibles complicacions posteriors. En el cas dels trastorns crònics també pot assenyalar-se com a objectiu la reducció dels efectes negatius d’aquests buscant, encara que no sigui possible curar el problema, millorar la qualitat de vida.

Cursos i formació com a docent:

Temes de Logopèdia

L’alimentació amb dieta modificada i triturada.

Alimentació saludable
Valoració de la deglució
Disfàgia
L’adaptació de la dieta
Administració de medicaments en persones amb dificultats de deglució
La cuina i preparació de dietes toves o turmix